Praca z zespołem ma inny charakter niż praca indywidualna. Jeśli działasz w grupie, w której wspólnie realizujecie projekty i jesteście na etapie radzenia sobie z trudnością we współpracy możesz zwrócić się do mnie.

 

W odpowiedzi na cel jaki zdefiniujecie jako zespół przeprowadzimy sesje team coaching'u. Przebieg jest bardzo zbliżony do pracy indywidualnej, jednak tutaj coach dziła także w roli moderatora. Zasadnicza różnica polega też na tym, iż sesje mogą następować bezpośrednio po sobie w kolejne dni. Dzięki temu w krótszym czasie możecie uzyskać pożądane efekty.

 

 

Jeśli chcesz samodzielnie popracować nad swoją rolą w zespole, którego jesteś częścią, zastosujemy jedną z form wsparcia opisanych w dziale "metoda".