To trudne pogodzić osobiste aspiracje zawodowe z melodią tej wewnętrznej muzyki, zwanej "pasją". Zasadniczy problem stanowi, błędne u swej podstawy, przekonanie, iż "nie można mieć wszystkiego".

Owszem można. Z tym, że często "nie wszystko na raz"

 

Co jest dla nas ważne z punktu widzenia "realizacji swoich pasji"? Zazwyczaj po pewnym czasie to, czy owa pasja nie koliduje z naszym życiem zawodowym. Jeśli to ona je stanowi, to czy pozwoli nam funkcjonować na oczekiwanym poziomie, a w przyszłości jeszcze utrzymać rodzinę. Czy nie sprawi, iż za chwilę odezwą się potrzeby pierwszego rzędu i przykrą kakofonią przytłoczą wyrafinowaną harmonię dźwięków naszych dążeń.

 

Prawdziwa pasja jest w nas całkowicie naturalnie. Ma swoje źródło w osobistym potencjale i zasobach, które bardzo trudno jest uszczuplić. Często okazuje się darem i zbliża nas do osiągania rzeczy wyjątkowych. Niekiedy pojawia się dylemat wyboru - gdy pasja zderza się z pracą zawodową. W hałasie przeciwstawnych dążeń wybrzmiewa pytanie  - mieć czy być?

 

Okazuje się jednak, że wcale wybierać nie trzeba. Wystarczy poszukać skutecznych dróg na takie realizowanie pasji, które pozwoli jednocześnie budować szczęście w pozostałych obszarach życia: kariera, rodzina, znajomi, etc.

 

Tym będziemy się tutaj zajmować.