wybierz szkołę

Krok 1.

Określamy cel kształcenia, cel rozwojowy. Szukamy przesłanek merytorycznych i emocjonalnych przemawiających za wyborem danej szkoły.

Efekt: Tworzymy listę potencjalnych szkół.

Krok 2.

Określamy Twoje mocne strony, zalety, potencjał, talenty. Jeśli je znasz i masz ich świadomość, to świetnie - będzie to doskonała podstawa do naszej pracy.. Jeśli nie zdiagnozujemy je skutecznymi narzędziami przy wsparciu doradców zawodowych, psychologów i coach’ów.

Efekt: Znasz swoje mocne strony i wiesz czy są zbieżne z kierunkiem szkoły, o której myślisz.

Krok 3.

Weryfikujemy na ile szkoła lub szkoły, które bierzesz pod uwagę spełniają Twoje oczekiwania. Tak pod katem kierunku jak i formy kształcenia. Oceniamy także klimat jaki w nich panuje, opinie i dokonujemy audytu placówki.

Efekt: Wiesz to o czym inni często nie wiedzą, dzięki czemu Twój wybór może być bezpieczniejszy.

 

Krok 4.

Dokonujemy porównania szkół, które bierzesz pod uwagę z innymi spełniającymi Twoje oczekiwania. Wyniki analizy opieramy o przyjęte wcześniej – wspólnie ustalone – kryteria oceny.

Efekt: Wiesz już czy masz kilka czy wiele opcji. To otwiera przed Tobą kolejne możliwości lub pozwala zmienić i dopasować strategię działania.

 

Krok 5.

Przygotowujemy plan B. na wypadek zbiegu okoliczności i negatywnego wpływu prądów. Aby zapobiec sytuacji „pobudka z ręką w nocniki”.

Efekt: Gdy skaczesz z wysoka, lepiej mieć spadochron. Właśnie to od nas dostaniesz by w razie konieczności móc bezpiecznie wylądować.