Świadome konstruowanie ścieżki rozwoju zawodowego wymaga przede wszystkim wiedzy nt. dostępności poszczególnych zawodów oraz własnych zdolności i kompetencji.

Kłopot w tym, że nikt z nas w trakcie edukacji szkolenej, na żadnym z możliwych poziomów, nie dowiedział się jakie konsekwencje będą miały nasze zawodowe wybory. Żadne zajęcia, lekcje czy warsztaty w systemie polskiego szkolnictwa nie zakładają wyposażania młodych ludzi w wiedzę nt. realnego funkcjonowania poszczególnych profesji na rynku. O kryteriach dostepu do konkretnych zawodów w ogóle nie ma mowy. Dlaczego?

 

Odpowiedź jest prosta - w naszym kraju dominuje przekonanie, iż pracować trzeba gdyż jest to obowiązek.

 

Zachodni model, doskonale rozwinięty na przykład we Francji, zakłada, iż nauka o zawodwach zaczyna się już w przedszkolu. Kolejne etapy edukacji zaś, rozwijając osobiste kompetencje i wrodzone predyspozycje koncentrują się na wybranych przedmiotach, fakultetach. W ten właśnie sposób, szkoły przygotowują młodych ludzi do świadomego wyboru ich ścieżki zawodowej, przez dobór kolejnych etapów kształcenia.

 

To, czego nie dała Ci szkoła, możesz zdobyć sam.

 

 

Proponuję Ci współpracę w zakresie:

- diagnozy Twoich osobistych kompetencji,

- określenia Twojego osobistego potencjału,

- sprecyzowania Twego celu zawodowego,

- ustalenie i wdrażanie określonego planu działania.

 

 

 

Ścieżkę tą możemy przejść w oparciu o praktyczne podejście opisane w zakładce "metoda".